Het opladen van onze Ziel

Het opladen van onze Ziel

Mijn Gidsen namen mij mee in een groep met andere zielen in de vreugde en liefde. In de hoogste trilling en dat was een geweldig gevoel. Het was een warm bad. En als je je hoog genoeg voelde opgeladen, dan kon je het leven wel even aan. Dus maakten we als zielen af en...
Translate »