22-9 kreeg ik door hoe de kosmische wielen draaien en draaien, altijd maar door en hoe we zo een nieuwe realiteit ingleden. Heel subtiel maar wel aanwezig. Ik zag hoe mensen weerstand hiertegen hadden. Hoe de velden een frictie hadden hierin. De weerstand van de langzame energie die zich verzet tegen de snelle energie. Net zolang tot ze er geen verzet meer tegen kunnen hebben en wel mee moeten gaan.

Het is dit universele spel dat zo enorm mooi uitgezet is.
Door een gematerialiseerd wezen te creëren: de mens,  en hier de energie mee laten bewegen op de aarde,  creëerde de bron een wezen van hele langzame trilling. Materie wordt pas zichtbaar als ze heel langzaam trilt.
Dit wezen is maar met een ding bezig: Zijn lichaam. Alles staat ten dienste van het lichaam dat verzorgd en gevoed moet worden. Dat van a naar b moet komen.

De energie begon steeds wat sneller te trillen naarmate dit wezen begreep dat er heel veel mogelijkheden waren en hij ging ontdekken wat hij met die mogelijkheden kon. Zo creëerde de mens de wereld. Nog steeds zijn we heel erg bezig met het lichaam. Het moet warm zijn, en wat ons kleedt moet mooi en modern zijn. Het moet heel en gezond zijn.  Onze haren moeten goed geknipt zijn en make-up moet ons mooier en aantrekkelijker maken voor een ander lichaam. Maar we trillen steeds sneller.

En de kosmische wielen draaien maar, en alles glijdt voorbij, schuift van de ene realiteit naar de andere.  Temidden hiervan staan wij, als een steeds sneller trillend mens wat ons meer en meer in contact brengt met die kosmische waarheid.

Het was een prachtige energie die ik hierover te zien kreeg. Die mij wederom laat zien wat een prachtige wezens wij eigenlijk zijn in dit werkelijk fenomenale mooie universum.
Ik ben hierdoor nederig geworden. Mijn lichaam koester ik, Niet om het mooier te maken dan het al is. Maar ik zorg ervoor want het is mijn voertuig hier op aarde. Het is wat de ervaringen mogelijk maakt.  En ik ben dankbaar.

Translate »