Het veld van Pessimisme

Het veld van Pessimisme

Mijn Gidsen lieten mij het veld van pessimisme voelen dat als een vliesdun web  tussen ons geschoven is, tussen ons en de positieve energie. Dit web zorgt ervoor dat we als eerste emotie een negatieve emotie hebben. Een emotie als pessimisme, onrust, mopperen,...
Translate »